• Tủ quần áo vạn năng!
  • Hello world!
  • How to draw realistic balloons in illustrator
  • How to create a beautiful sunset in Photoshop
  • Tutorial: Picture of the week

Thứ Năm, 16 tháng 5, 2013

Giải Hán tự cứu người

0 nhận xét

Mọi thứ đều là đang chứng thực Pháp Luân Đại Pháp! Mọi thứ đều là vì Pháp mà tới, mà thành, mà tạo nên!

Posted by R2blog. R2blog auto post for blogspot. Download at http://R2blogger.blogspot.com


Sử dụng “tàng tự thạch” phá trừ vô thần luận

0 nhận xét

Trong giảng chân tướng khuyên tam thoái, chúng tôi thường nói với đối phương, "Trời sẽ diệt Trung Cộng, tam thoái bảo bình an", lại dẫn ra tàng tự thạch trên đó có sáu chữ lớn "Trung Quốc cộng sản đảng vong".

Posted by R2blog. R2blog auto post for blogspot. Download at http://R2blogger.blogspot.com


Bói toán không phải mê tín

0 nhận xét

Đến những năm Càn Nguyên thời Đường Túc Tông, dòng họ ông có một cụ già tên là Lý Tri Vi, rất giỏi thuật chiêm tinh, hễ xem mệnh bói quẻ, dự đoán họa phúc cát hung, thì ắt nói trúng cả ngày, không sai tý nào.

Posted by R2blog. R2blog auto post for blogspot. Download at http://R2blogger.blogspot.com


Hội họa Trung Quốc: “Hoa cỏ”

0 nhận xét

Tác giả: Chương Thúy Anh [Chanhkien.org] Dịch từ: http://zhengjian.org/zj/articles/2002/9/10/18414.html

Posted by R2blog. R2blog auto post for blogspot. Download at http://R2blogger.blogspot.com


Video: Giới thiệu Pháp Luân Công (tiếng Anh)

0 nhận xét

Video: Giới thiệu Pháp Luân Công (tiếng Anh)

Posted by R2blog. R2blog auto post for blogspot. Download at http://R2blogger.blogspot.com


Bầu trời của lịch sử: Thần hành tại thế

0 nhận xét

Tôi là đệ tử Đại Pháp thông qua tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mà đạt đến trạng thái tiệm ngộ.

Posted by R2blog. R2blog auto post for blogspot. Download at http://R2blogger.blogspot.com


Tế Công truyền kỳ: Điều bạn có đã định trước

0 nhận xét

Dưới đây là một câu chuyện nhỏ liên quan đến Tế Công, giảng về đạo lý "điều gì không của bạn thì sẽ không thuộc về bạn".

Posted by R2blog. R2blog auto post for blogspot. Download at http://R2blogger.blogspot.com


MTV mừng ngày 13/5: Xuân quy (diễn tấu Viôlông)

0 nhận xét

MTV mừng ngày 13/5: Xuân quy (diễn tấu Viôlông)

Posted by R2blog. R2blog auto post for blogspot. Download at http://R2blogger.blogspot.com


Họ đều tu luyện Pháp Luân Công nhờ sự kiện “25/4″

0 nhận xét

Sau khi nghe về sự kiện "25/4", nhờ sự kiên trì nói rõ sự thật của các học viên Pháp Luân Công trong 14 năm qua, xã hội quốc tế đã ngày càng hiểu rõ Pháp Luân Công.

Posted by R2blog. R2blog auto post for blogspot. Download at http://R2blogger.blogspot.com


Điều ngộ và thấy được ở không gian khác khi giải thể “tâm tật đố”

0 nhận xét

Trong Chuyển Pháp Luân Sư phụ đã giảng: "Có một quy định, rằng trong tu luyện nếu người ta không vứt bỏ được tâm tật đố thì không đắc chính quả, tuyệt đối không đắc chính quả."

Posted by R2blog. R2blog auto post for blogspot. Download at http://R2blogger.blogspot.com


Label 1

Label 2