Thứ Năm, 16 tháng 5, 2013

Ca khúc: “Hồi quy lộ”

0 nhận xét

[Chanhkien.org] Lời: Đại Địa Sáng tác nhạc: Đại Địa Diễn xướng: Bạch Tuyết Ca phổ: ca phổ [.gif] Lời bài hát: 漫漫人生路,何处是归途; 千年轮回尘缘处,苦中不知苦。 “法轮天地旋”,铺就回归路; 苦海无涯大法度,众生快醒悟。 众生快醒悟,重返回归路; 机缘只一回,切莫再贻误。 良知善念在,好人得真福; “正邪不分谤天法”[1],恶人必铲除。 今生逢大法,得法能得度; 心中存有“真、善、忍”,重返回归路。 众生快醒悟,重返回归路; 机缘只一回,切莫再贻误。 切莫再贻误。 切莫再贻误。 (Phiên âm Hán Việt) Mạn mạn nhân sinh lộ, Hà xứ thị quy đồ; Thiên niên luân hồi trần duyên [...]

Posted by R2blog. R2blog auto post for blogspot. Download at http://R2blogger.blogspot.com


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Hãy chia sẻ ý kiến, suy nghĩ của bạn!