Thứ Năm, 16 tháng 5, 2013

Họ đều tu luyện Pháp Luân Công nhờ sự kiện “25/4″

0 nhận xét

Sau khi nghe về sự kiện "25/4", nhờ sự kiên trì nói rõ sự thật của các học viên Pháp Luân Công trong 14 năm qua, xã hội quốc tế đã ngày càng hiểu rõ Pháp Luân Công.

Posted by R2blog. R2blog auto post for blogspot. Download at http://R2blogger.blogspot.com


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Hãy chia sẻ ý kiến, suy nghĩ của bạn!