Thứ Năm, 16 tháng 5, 2013

Tế Công truyền kỳ: Điều bạn có đã định trước

0 nhận xét

Dưới đây là một câu chuyện nhỏ liên quan đến Tế Công, giảng về đạo lý "điều gì không của bạn thì sẽ không thuộc về bạn".

Posted by R2blog. R2blog auto post for blogspot. Download at http://R2blogger.blogspot.com


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Hãy chia sẻ ý kiến, suy nghĩ của bạn!