Thứ Năm, 16 tháng 5, 2013

Điều ngộ và thấy được ở không gian khác khi giải thể “tâm tật đố”

0 nhận xét

Trong Chuyển Pháp Luân Sư phụ đã giảng: "Có một quy định, rằng trong tu luyện nếu người ta không vứt bỏ được tâm tật đố thì không đắc chính quả, tuyệt đối không đắc chính quả."

Posted by R2blog. R2blog auto post for blogspot. Download at http://R2blogger.blogspot.com


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Hãy chia sẻ ý kiến, suy nghĩ của bạn!