Thứ Năm, 16 tháng 5, 2013

Sử dụng “tàng tự thạch” phá trừ vô thần luận

0 nhận xét

Trong giảng chân tướng khuyên tam thoái, chúng tôi thường nói với đối phương, "Trời sẽ diệt Trung Cộng, tam thoái bảo bình an", lại dẫn ra tàng tự thạch trên đó có sáu chữ lớn "Trung Quốc cộng sản đảng vong".

Posted by R2blog. R2blog auto post for blogspot. Download at http://R2blogger.blogspot.com


0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Hãy chia sẻ ý kiến, suy nghĩ của bạn!